Zarząd cechu

Kazimierz Dziewierz - Zarząd Cechu - Cech Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorców 
w Kielcach
Kazimierz Dziewierz

Prezes Zarządu Cechu

Marek Adamczak - Zarząd Cechu - Cech Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorców 
w Kielcach
Marek Adamczak

Wiceprezes Zarządu Cechu

Roman Parlak - Zarząd Cechu - Cech Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorców 
w Kielcach
Roman Parlak

Wiceprezes Zarządu Cechu

Magdalena Boksińska - Zarząd Cechu - Cech Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorców 
w Kielcach
Magdalena Boksińska

Sekretarz Zarządu Cechu

Iwona Futer - Zarząd Cechu - Cech Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorców 
w Kielcach
Iwona Futer

Członek Zarządu Cechu

Andrzej Bąk - Zarząd Cechu - Cech Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorców 
w Kielcach
Andrzej Bąk

Członek Zarządu Cechu

Andrzej Ściubis - Zarząd Cechu - Cech Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorców 
w Kielcach
Andrzej Ściubis

Członek Zarządu Cechu

A
A
A

Najwyższym organem Cechu jest Walne Zgromadzenie Delegatów, których członkowie Cechu wybierają na czteroletnią kadencję. Organem wykonawczym jest Zarząd Cechu składający się z siedmiu osób, który jest wybierany przez Delegatów na Walnym Zebraniu na czteroletnią kadencję.

Obecny Zarząd został wybrany w dniu 11.06.2021 roku.

A
A
A

Organami statutowymi Cechu są:

  • Walne Zgromadzenie
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorców
w Kielcach

ul. Warszawska 34
25-312 KIELCE
Dom Rzemiosła - III piętro

tel: +48 41 344 11 54
fax: +48 41 344 93 79
e-mail: biuro@cechkielce.com.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00