Informacje

A
A
A

Aktualnie w biurze Cechu zatrudnione jest pięć osób - dwa całe etaty i trzy po 1/2, w tym : Dyrektor Biura, Główny Księgowy, Starszy Specjalista ds. szkolenia i Specjalista ds. administracyjnych. Pracą biura kieruje Dyrektor Biura, który w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Dyrektorem Zakładu Pracy. Generalną zasadą przyjętą przez organ wykonawczy i biuro Cechu jest, że każdy członek Cechu może przyjść z każdym problemem związanym z prowadzoną działalnością i w miarę naszych możliwości i kompetencji staramy się mu pomóc.

Biuro Cechu prowadzi obsługę zrzeszonych członków w zakresie swoich kompetencji i możliwości w ramach obowiązującego statutu i ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 roku z późniejszymi zmianami.

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorców
w Kielcach

ul. Warszawska 34
25-312 KIELCE
Dom Rzemiosła - III piętro

tel: +48 41 344 11 54
fax: +48 41 344 93 79
e-mail: biuro@cechkielce.com.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00