Cele i zadania

A
A
A

Celem Cechu jest:

 • Utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej rzemieślnika.
 • Strzeżenie godności, honoru i koleżeństwa członków.
 • Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej, sądów, związków zawodowych, urzędów i innych instytucji.
 • Prowadzenie na rzecz członków działalnosći społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej.
 • Wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych i przedsiębiorstwach zrzeszonych w Cechu.
 • Podejmowanie działań mających na celu Zapewnienie przestrzegania prawa, a zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r. z późniejszymi zmianani.

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorców
w Kielcach

ul. Warszawska 34
25-312 KIELCE
Dom Rzemiosła - III piętro

tel: +48 41 344 11 54
fax: +48 41 344 93 79
e-mail: biuro@cechkielce.com.pl

Godziny otwarcia
 • Poniedziałek 7:00 - 15:00
 • Wtorek 7:00 - 15:00
 • Środa 7:00 - 15:00
 • Czwartek 7:00 - 15:00
 • Piątek 7:00 - 15:00