Aktualności

Przewodnik po reklamach - dla przedsiębiorców z terenu miasta Kielce

Piątek, 24 listopada 2023
A
A
A

Zasady i warunki zamieszczania reklam i szyldów w miejskiej przestrzeni prezentuje „Przewodnik”, który przygotował Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta. Dokument pozwala w przystępny i szybki sposób zapoznać się z nowymi regulacjami.

Przewodnik po reklamach - dla przedsiębiorców z terenu miasta Kielce

21 kwietnia 2022 r. Rada Miasta Kielce przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (tzw. uchwała „krajobrazowa”). Wszystkie nowe tablice reklamowe, w tym szyldy, muszą bezwzględnie spełniać przepisy zawarte w uchwale, która weszła w życie 13 maja 2022 r., zaś tablic już istniejących w dniu wejścia w życie przepisów wyznaczono trzyletni okres dostosowania ich do nowych wymogów, który mija z dniem 13 maja 2025 r. Za usytuowanie szyldu lub reklamy niezgodnych z przepisami ustawa krajobrazowa przewiduje bardzo wysokie kary finansowe.

W celu ułatwienia prowadzenia aktywności reklamowej i promocyjnej na terenie miasta zgodnie z obowiązującą uchwałą krajobrazową Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędy Miasta Kielce opracował i oddaje do dyspozycji opracowany przewodnik (dostępny poniżej).

Poza przewodnikiem, w zakładce załączniki, znaleźć mogą Państwo również treść kieleckiej uchwały krajobrazowej oraz rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego uchylającego niektóre jej przepisy.

Przepisy uchwały różnicują wymogi w wyznaczonych na terenie miasta czterech odrębnych strefach krajobrazowych – dla ustalenia odpowiedniej strefy w danej lokalizacji przydatny jest kielecki geoportal https://gis.kielce.eu – zakładka „Uchwała krajobrazowa” (instrukcja na str. 5 „Przewodnika”).

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorców
w Kielcach

ul. Warszawska 34
25-312 KIELCE
Dom Rzemiosła - III piętro

tel: +48 41 344 11 54
fax: +48 41 344 93 79
e-mail: biuro@cechkielce.com.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00