Przypomnienie dotyczące składania oświadczeń w związku z nowelizacją Ustawy o cenach energii elektrycznej

Przypominamy, że szpitale, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora finansów publicznych w tym samorządy, powinny złożyć do przedsiębiorstwa obrotu Oświadczenie Odbiorcy końcowego energii elektrycznej w ciągu 28 dni od wejścia w życie nowelizacji Ustawy tj. do 27.07.2019 r.

Nie złożenie oświadczenia będzie się wiązać z brakiem możliwości ubiegania sie o zamrożenie cen energii w 2019 i latach następnych.

Więcej informacji: https://pge-obrot.pl/O-Spolce/informacja-dla-klientow-pge-obrot-s.a

Wzór oświadczenia: http://http://izbakielce.pl/up_documents/zal.-1_oswiadczenie (1).pdf